Публикации

Найденова М., Въведение в Биодинамичното земеделие, XXV Международна научна конференция, 4-5 юни 2015г., Стара Загора, България, Science & Technologies, Volume V, Number 6, 2015, pp.200-205.

Найденова М., Стоянова А., Беев Г., Практическо приложение на биодинамичните препарати и изследване влиянието им върху растенията, XXV Международна научна конференция, 4-5 юни 2015г., Стара Загора, България, Science & Technologies, Volume V, Number 6, 2015, pp.206-212.