Експерт по технологии за отглеждане на етерично-маслени култури

Мими Найденова

АГРОНОМ- СПЕЦИАЛНОСТ ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО

С 10-ГОДИШЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО И БИОДИНАМИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ТРУДОВ СТАЖ-36 ГОДИНИ

ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ:

1.КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ:
– ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ И ДРУГИ КУЛТУРИ. ТОРЕНЕ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.
-ОТНОСНО БИОЛОГИЧНО И БИОДИНАМИЧНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ.
-ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕ И ЗАВЕРКА НА ТЕКУЩО ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
-ОТНОСНО БИОЛОГИЧНА СЕРТИФИКАЦИЯ.

2.ПРАВЕНЕ И ПРОДАЖБА НА БИОДИНАМИЧНИ ПРЕПАРАТИ.

КОНТАКТИ:
GSM 0896 802 966
e-mail: mimi_naydenova@abv.bg

Г-жо Найденова, защо е важно да се развива биодинамичното земеделие?

Биодинамичното земеделие е, за съжаление, е слабо познат модел от групата модели природно земеделие. Особено в България, тъй като духовната основа на тези практики стъпват е била забранявана в продължение на 46 години (по идеологически причини). За наша радост основния лекционен курс на д-р Рудолф Щайнер от 1924 г., е преведен на български от издателство „Даскалов“ в Стара Загора отдавна,още през 30-те години на 20-и век, но книгата не вижда „бял свят” до 1990 г. През това време в страните от средна Европа – Германия, Австрия, Швейцария, Италия методът се разпространява, разработва, резултатите се изследват от научни институти и днес е доста по-познат, отколкото в България.Има и повече ферми, работещи по метода на биодинамичното земеделие. Защо е важно да го развиваме? Накратко казано,защото по този начин можем да произвеждаме растителна и животинска продукция, която е с качество най-близко до това на диворастящите растения или диви животни, в някои случаи дори и по-добро. Това е важно за храната и за растенията, които се използват за лекарствени дроги, защото само с това качество храната и лекарствата те могат да нахранят и да лекуват. Останалата растителна и животинска продукция, особено тази, произведена по конвеционален начин, е нещо с което можеш да си напълниш стомаха, но тя носи повече вреда, отколкото полза.

– Малко хора знаят, че билки, цветя, дори пчелния мед и риба могат да се отглеждат биодинамично. Какви са ползите за човека?

Пропускате виното (особено в Австрия), което е много актуално напоследък, с несравнимото си с другите производства качество.Още веднъж ще подчертая, че продукти произведени биодинамично се превръщат в здравословна храна, несравнима по вкус и въздействие с продуктите от био- и особено- конвенционалното прозводство.

– Неспециалистът трудно прави разлика между биодинамично и биологично земеделие. Обяснете я.

Обикновеният потребител би направил разликата по вкусовите качества на храната или въздействието на медицинските растения, произведени по двата метода. Но за нас специалистите, съществуват разлики в самия начин на производство на растенията- в храненето и растителната защита. При биодинамичното земеделие се цели пълен естествен синхрон при култивираните растения, в насажденията, които са човешко творение, между растенията и всички елементи на околния свят- почва и Космос, така както това се случва в дивата природа. Понеже всички култивирани растения се деструктурират по неблагоприятен за хората начин в различна степен, в зависимост от това дали се отглеждат по конвенционален или биологичен начин. Правилна структура имат само отгледаните по биодинамичен начин растения. За тази цел се използват специфични биодинамични препарати и се работи съобразно космическите ритми.

– Какво не знаем за Луната и Слънцето, и за ролята на космическите ритми в земеделието?

Слънцето, Луната, останалите планети и зодиакалните съзвездия оказват влияние върху живота на Земята. Слънцето има по-голямо влияние върху астралните същества – хора и животни, отколкото върху растителния свят. За живота на растенията по-голямо влияние има Луната, в качеството си на транслатор на импулсите, които изпращат към Земята планетите от Слънчевата сиситема и зодиакалните съзвездия. Тези импулси имат отношение към растежа и развитието на растенията. Затова в земеделската практика се използва специфичен лунен календар в който са посочени дните с различните импулси, подходящи за различните земеделски дейности.

– Марката Деметер – какво трябва да ни говори като потребители?

Това означава, че продуктът, който носи щемпел „Деметер“ е произведен съобразно биодинамичния стандарт и притежава сертификат за това.

– Вие как се увлякохте по биодинамичното земеделие?

Аз научих за биодинамичното земеделие още от 2000 г. Интересен ми беше земеделският курс на д-р Рудолф Щайнер и бях го прочела. Но само с теория нищо не можеш да постигнеш. Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с фирма „Интермед 1 ЕООД“ през 2007 г., чиито собственик устоя и не се отказа да произвежда по биодинамичния стандарт, за разлика от мнозина, които се отказаха лесно още в началото.Така имах възможност да създам работещ модел на биодинамично земеделие на големи площи-нещо рядко дори и в Европа и да натрупам десетгодишен практически опит. Ние произвеждаме и използваме целия набор от биодинамични препарати.

-Кои бяха ваши консултанти от чужбина?

Естествено, за свои учители по биодинамика считам трудовете на Рудолф Щайнер и Мария Тун, а опита им е записан в различни издания. Мария Тун през 50-те години на 20 век разработва календар с космическите ритми и тяхното влияние върху растителния свят, наречен „Посевни дни“. Той се издава всяка година и се използва от биодинамичните земеделци.
Учила съм се и от Учителя Петър Дънов, които в своите беседи също има прозрения, относно растителния свят, почвата и Космоса близки до духовните идеи на Рудолф Щайнер.
Искам да благодаря специално на моя личен консултант по биодинамично земеделие Райнер Сакс от Швейцария, за всичко на което ме е научил и на инспектора от Demeter International Едуардо Тилати от Германия, с когото сме обменяли много знания и опит в областта на биодинамичното земеделие по време на неговите визити в България.
Удоволствие и получаване на знания за мен беше и общуването с Татяна Благоева-ученичка на Мария Тун, която е първият консултант по биодинамично земеделие в България.

Могат ли да се купят биодинамични торове директно от вас?

В биодинамичното земеделие се използват определен набор -8 на брой специфични препарати, от които 2 са основни и се прилагат директно върху почва и растения, а 5 се влагат в компоста и предизвикват правилното му трансформиране. Сега аз имам амбицията да ги произвеждам в собствена градина и ако някой се интересува мога да осигурявам количества за малки градини. Фирмите с по-големи площи, които работят според биодинамичния стандарт имат интерес да си произвеждат сами препаратите, защото са им необходими големи количества, но за малките стопанства е по-изгодно да си ги купят. Отделно консултирам, тези които желаят да си произвеждат сами биодинамичните препарати.

-В България може ли да кажем, че вече имаме биодинамични стопанства?

През 2006 г. в България стартира една програма за производство на етерично-маслени растения и етерични масла чрез биодинамично земеделие и преработка.В нея се включиха няколко фирми от този бранш, но това производство в крайна сметка се осъществи само във фирма „Интермед 1 ЕООД“, която от 2013 г. до днес притежава единствения в България сертификат по стандарта „Деметер“. За съжаление, продукцията им се ползва основно в чужбина.
Междувременно, по този стандарт работи в Бачково в собствена градина Димитър Стоянов, който развива и просветителска дейност. Така все повече дребни фермери, които произвеждат малко количество земеделска продукция за собствени нужди или за фермерските пазари. За наша радост, през 2017 и 2018 г. в това производство се включиха и две големи земеделски фирми, които стартират преходен период за сертификация по стандарт „Деметер“. Това са фирмите „Зелена Странджа“ от Ямбол – с производство на зърнено-житни култури и овощни насаждения и „Яблена Натура“ от Ботевград -с производство на плодове. Пожелавам им успех, защото тяхната продукция може лесно да достигне до повече потребители и в България.

източник: www.sanusetsalvus.com